Online invoer voor de Landelijk Meetnetten Vlinders en Libellen

Direct naar de online invoer van uw telgegevens

Gaat de vlinderstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Gaat het hooibeestje in de duinen even sterk achteruit als in de rest van het land of is er verschil? Hoe gaat het met de noordse winterjuffer?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, voert De Vlinderstichting samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen uit. Het doel van deze meetnetten is: actuele informatie verzamelen over de veranderingen in de vlinder- en libellenstand in Nederland. Met deze meetnetten houden we de vinger aan de polsen. De mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. Daarom worden verspreid over het hele land routes op dezelfde manier geteld.

U kunt de tellingen online via internet of op papieren formulieren doorgeven. Klik hier om uw tellingen online door te geven.