Meedoen met het Meetnet

Hoe werkt het Meetnet?

Gaat de vlinderstand in ons land achteruit of vooruit?
Worden er in het noorden minder vlinders en libellen waargenomen dan in het zuiden?
Welk effect heeft stikstof op vlinders en libellen?
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting al meer dan 30 jaar structureel informatie over vlinders en libellen. Ze worden geteld op vaste telroutes die van april tot september een keer per week worden gelopen. De routes kunnen overal in Nederland worden uitgezet. Vlakbij huis of werk, zodat u gemakkelijk 'even tussendoor' kunt lopen, met een minimum aan reistijd. Of juist in uw favoriete natuurgebied. Meer over het Meetnet

Aanmelden

Vindt u het leuk om een route te gaan lopen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Wij nemen dan contact met u op om een route uit te zetten. Routes worden buiten het veldwerkseizoen uitgezet, in het algemeen tussen januari en half mei.

Klik hier om u aan direct aan te te melden voor het meetnet.